Miếng dán Wax Lông Horshion hộp 20 Miếng

WAX

80,000 VND

Giấy Wax Lông Horshion 20 Miếng
Trọng lượng: 20 miếng
Giấy Wax lông Horshion là biện pháp triệt lông hiệu quả và an toàn, có thể tẩy tận gốc những sợi lông ngắn đến , đồng thời làm giảm việc cung cấp chất dinh dưỡng cho mầm nhú của lông khiến lông mọc